Monitoring Sterfte

Van 1996 tot 2015  is in Nederland de sterfte aan de gevolgen van virale hepatitis met 30% toegenomen. Sterfte door (chronische) virale hepatitis betrof circa 500 gevallen in 2015.

Officiële gegevens over doodsoorzaken in de Nederlandse bevolking komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (http://statline.cbs.nl/statweb). De doodsoorzaken zijn gebaseerd op de codes afkomstig uit de internationaal toegepaste codelijst, de zogenaamde International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organisation (WHO). Er zijn 17 categorieën van oorzaken zoals  ‘Infectieuze en parasitaire ziekten’, ‘Maligniteiten’, ‘Ziekten van luchtwegen’, etc.
Binnen de categorie ‘Infectieuze en parasitaire ziekten’ bedraagt de mortaliteit van de subcategorie ‘chronische virushepatitis’ sinds 1996 rond 50 gevallen per jaar .

De sterfte door virale hepatitis wordt maar ten dele door subcategorie chronische virushepatitis’  bepaald aangezien hepatitis B en C hoofdzakelijk sterfte veroorzaken door complicaties van chronische virale hepatitis B en C, te weten levercirrose of hepatocellulair carcinoom (HCC).
Sterftegevallen van HCC door hepatitis B of C worden in Nederland net als in vele andere landen niet geteld bij ‘Chronische virushepatitis’ , maar bij ‘Kwaadaardige nieuwvormingen van lever’; sterftegevallen van cirrose bij ‘Levercirrose’.
De totale sterfte aan HCC blijkt volgens het CBS tussen 1996 en 2015 aanzienlijk gestegen van 224 tot 390; de sterfte aan cirrose is relatief stabiel gebleven met 700 gevallen per jaar.1701 monitoring

Het is redelijk bekend welk deel van de gevallen van primair levercarcinoom en cirrose aan hepatitis B of hepatitis C is toe te schrijven.

De aan hepatitis B en C toe te rekenen sterfte aan HCC voor Nederland is 38% van het totaal. De HBV en HCV geassocieerde HCC sterfte  in 1996 is berekend op 224 x 38% = 85 gevallen en opgelopen tot  390 x 38% = 148 in 2015.
De aan hepatitis B en C toe te rekenen sterfte aan cirrose bedraagt 45% van het totaal. De  berekende HBV en HCV geassocieerde cirrose sterfte was in 1996 280 gevallen en in 2015  320.

De totale sterfte door hepatitis B en C in Nederland op basis van gegevens van het CBS is dus de som van ‘Chronische virushepatitis’ plus dat deel van cirrose en HCC dat toegeschreven kan worden aan virale hepatitis. In 1996 was de totale sterfte 406 (41+85+280) en steeg tot 501 in 2015 (33+148+320).

Gezien deze zorgelijke ontwikkeling in een periode dat effectieve antivirale middelen zowel voor chronische hepatitis B als C toenemend beschikbaar waren is het project Bewustwording Identificatie Behandeling chronische Hepatitis B-C gestart. Na een pilotfase in 2012 en een regionaal project in 2013 is het project in 2014 overgegaan in een nationaal programma.

Bron: Hofman R, Nusselder WJ, Veldhuijzen IK, Richardus JH. Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd 2016; 160: D511.