Instrumenten ter ondersteuning

LiverDoc Instrumenten – om artsen en patiënten te helpen diagnostiek en behandeling van leverziekten optimaal in de drukke praktijk van alledag uit te voeren, is een palet aan online kennis- en beslisondersteunende instrumenten ontwikkeld.
Om artsen en patiënten te helpen diagnostiek en behandeling van leverziekten optimaal in de drukke praktijk van alledag uit te voeren, is een palet aan online kennis- en beslisondersteunende instrumenten ontwikkeld.

eConsult

Klinisch beslisondersteuningssysteem in samenwerking met een hepatitis expert om een consultatierapport op te maken.
DocTop is een maandelijkse selectie van nieuwe artikelen in PubMed met commentaar voor de clinicus.