Zorgpad

Waarom een zorgpad? Na identificatie van een hepatitis-virus drager volgt verwijzing van hen met risico op een progressieve leverziekte naar een hepatitiscentrum. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de verwijzing en het daaropvolgende onderzoek nodig voor een indicatiestelling van antivirale therapie bij meer dan de helft van deze patiënten niet tot stand komt. Een zorgpad voor chronische virale hepatitis beoogt deze uitval te minimaliseren. In een zorgpad zijn alle opeenvolgende stappen zodanig op elkaar afgestemd dat er sprake is van een goed georganiseerd proces.

zp1a
zp2