BIBHEP Kaart voor huisartsen

Schema voor ‘’case finding’  en verwijzing chronische Hepatitis B en C

Moeten alle patiënten gescreend worden op (chronische hepatitis) B en C? 

Moeten asymptomatische patiënten met een abnormale levertest ALT (= ALAT) in de eerstelijn getest worden op chronische virale hepatitis?

Moeten risicogroepen gescreend worden op hepatitis B en C?

Volgens de NHG-standaard 2016 en het Gezondheidsraadrapport 2016 is het antwoord:

  • Er is geen goede onderbouwing voor algemene screening op hepatitis B en C.
  • (Her)opsporing van ooit gediagnosticeerde virus B of virus C dragers heeft de hoogste prioriteit.
  • Asymptomatische patiënten met een abnormale levertest ALT (= ALAT) moeten in de eerstelijn worden getest, maar alleen dat deel dat geselecteerd wordt door een eenvoudig te onthouden beslissysteem, zoals hieronder weergegeven.
  • Risicogroepen kunnen worden gescreend op hepatitis B en C, maar vooral aandacht voor spreekuur-bezoekers uit landen met een verhoogd risico met of zonder klachten, zoals hieronder weergegeven.

Moeten alle patiënten met een positieve HBsAg of anti-HCV test verwezen worden naar een hepatitis-specialist?

Volgens de NHG standaard uit 2016 is het antwoord “Ja”. Maar alleen dat deel van patiënten met een positieve HBsAg test dat geselecteerd wordt door een eenvoudig te onthouden beslissysteem, zoals hieronder weergegeven.

66iu