Alertservice via HIS

Artsen werken meestal ‘problem-oriented’. Preventieve zorg geeft gezondheidswinst als systematisch bij een ieder risicofactoren gecheckt worden. Alert-systemen helpen de arts met deze checks. Een alert systeem, gebaseerd op de NHG standaarden, is NHGDoc, dat gekoppeld is met een aantal HIS-sen*. In maart is het domein Lever binnen NHGDoc – vernieuwd. Deze nieuwe versie is gebaseerd op de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen, maar ook aangepast aan nieuwe inzichten over het kosteneffectief opsporen van chronische virale hepatitis op basis van een groot Engels onderzoek (Arnold et al. BMC Family Practice 2011, 12:9).
Duidelijk verhoogde levertesten (ALT > 45 IU/L) komen in de huisartsenpraktijk in 10% van de gevallen voor (Helsper et al. Br J Gen 2012 Febr 27, ehead of public). De nieuwe versie van het Leverdomein in NHGDoc helpt de huisarts om bij personen met een verhoogd ALT de juiste diagnostische bepalingen aan te vragen en daaraan de juiste conclusies te verbinden.

In Medisch Contact van 24 februari 2012 is te lezen dat ongeveer 60.000 mensen in Nederland niet weten dat zij aan chronische hepatitis B of C lijden. Tijdige opsporing van deze patiënten in combinatie met een goede behandeling kan veel onnodige sterfte voorkomen.

Meer informatie
De nieuwe versie van het domein Lever is tot stand gekomen door samenwerking tussen LiverDoc, ExpertDoc en NHG. Meer informatie over deze module is beschikbaar bij ExpertDoc.

*Aangesloten HIS-en: Promedico, MicroHIS X