BIBHEP = BEWUSTZIJN, IDENTIFICATIE & BEHANDELING HEPATITIS B & C

Zorgverleners bewust maken en bewust houden van de vermijdbare sterfte ten gevolge van hepatitis B en C is het hoofdthema van dit nationale programma.

BIBHEP richt zich ook sterk op het faciliteren van zorgverleners bij de identificatie van virusdragers en de behandeling van patiënten met een sterk verhoogd risico op hepatitis-gerelateerde sterfte; het programma monitort ook de effecten en analyseert.

Het BIBHEP programma maakt gebruik van de volgende instrumenten: