eConsult

Als een arts tijdens de behandeling van een patiënt met een chronische hepatitis B of C een vraag heeft, kan hij medische deskundigen online raadplegen door zijn vraag en de relevante anonieme medische gegevens te sturen naar LiverDoc.

De e-Consult service werkt als volgt:

  • Een arts gaat naar liverdoc.nl/e-consult; op de e-Consult pagina vult hij/zij een kort online formulier in en stelt zijn vraag.
  • De anonieme gegevens van een patiënt worden samen met de vraag van de arts naar LiverDoc verzonden.
  • LiverDoc ontvangt de vraag en nodigt een hepatitis expert, die getraind is in het gebruik van het LiverDoc systeem, om een consultatierapport  te maken.
  • De consulent beoordeelt de gegevens en de vraag, en maakt een op de patiënt toegesneden antwoord op basis van ‘evidence’; Indien van toepassing voegt hij daaraan toe zijn persoonlijke ervaringen.
  • Het eindverslag wordt, binnen enkele werkdagen teruggestuurd naar de arts.

De consultatie is kosteloos voor de arts die het verzoek indient.

Vul onderstaand formulier en uw vraag in. Voor een zo accuraat mogelijk rapport adviseren wij u alle velden in te vullen. Binnen enkele werkdagen ontvangt u via uw email een consultatierapport betreffende uw vraag.

Uw naam*

Uw e-mail*

Geslacht van de patiënt
 man vrouw

Leeftijd van de patiënt:*

Land van herkomst van de patiënt*

Vraag over

Uw vraag

 Ik verklaar dat ik als primaire zorgverlener altijd volledig en uitsluitend verantwoordelijk blijf voor de behandeling van de patiënt.