eCaseDoc

Als een arts een probleem tegenkomt tijdens de behandeling van een patiënt met een leveraandoening, kan hij medische deskundigen online raadplegen door zijn vraag en de relevante anonieme medische gegevens te sturen aan de eCaseDoc service van LiverDoc.

De e-Consult services werkt als volgt:

  • Een arts gaat naar www.liverdoc.nl, op de eCaseDoc-pagina vraagt hij een consultatie aan het makkelijk te gebruiken online formulier hier rechts weergegeven.
  • De anonieme gegevens van een patiënt worden samen met de vraag van de arts naar LiverDoc verzonden.
  • LiverDoc ontvangt het verzoek samen met de anonieme gegevens van een patiënt en nodigt een hepatitis expert, die getraind is in het gebruik van het LiverDoc systeem, om een consultatierapport  te maken.
  • Vervolgens beoordeelt de consulent de gegevens van het  formulier en maakt, een  op de patiënt toegesneden verslag op basis van ‘evidence’; Indien van toepassing voegt hij daaraan toe zijn persoonlijke ervaringen.
  • Het eindverslag wordt, binnen twee werkdagen teruggestuurd naar de arts.

De consultatie is kosteloos voor de arts die het verzoek indient.

Vul onderstaand formulier in. Binnen 1-2 werkdagen ontvangt u via uw email een consultatierapport betreffende uw vraag. Voor een zo accuraat mogelijk rapport adviseren wij u alle velden in te vullen.

Uw naam*

Uw e-mail*

Geslacht van de patiënt
 man vrouw

Leeftijd van de patiënt:*

Land van herkomst van de patiënt*

Vraag over

Uw vraag

 Ik verklaar dat ik als primaire zorgverlener altijd volledig en uitsluitend verantwoordelijk blijf voor de behandeling van de patiënt.