HCV Therapy Selector App: voor arts & patiënt

HCV Therapy Selector is een kennisinstrument voor ‘GoodData-based Medicine’, dat elke arts de mogelijkheid geeft persoonsgerichte hepatitis C zorg te geven.

icon
icon

‘Evidence-based’ kans op genezing

voor > 100 patiënt-profielen van hepatitis C
icon
icon

Behandeling-specifieke informatie

over bijwerkingen, geneesmiddelen-
interactie, kosten en vergoeding
icon
icon

Richtlijn aanbevelingen

voor patiënt-profielen op basis van genotype, eerdere behandeling en cirrose stadium
icon
icon

Handzame bron van informatie

om de arts en zijn patiënt de keuze voor de best passende behandeling makkelijk te maken

GrafiekDe app berekent de kans op genezing van hepatitis C-infectie (% SVR en betrouwbaarheidsinterval) voor meer dan 100 verschillende patiëntprofielen van hepatitis C-infectie. Voor elk patiëntprofiel worden resultaten van alle gepubliceerde behandelingen op basis van door de FDA-EMA goedgekeurde geneesmiddelen getoond.

Het systeem rust op werelds grootste, maandelijks bijgewerkte, database van klinisch fase 2 en 3 onderzoeken en prospectieve ‘real-world’ studies.

Clipboard Over elke behandeling wordt informatie gegeven met betrekking tot bijwerkingen, kosten en vergoeding. Elke arts kan zelf binnen 1 minuut -op basis van evidence- kiezen welke therapie het best bij zijn patiënt en context past.

Boek Naast ‘evidence-based’ data van therapieresultaten worden aanbevelingen uit de meest recente richtlijnen gepresenteerd.

Document en vergrootglas De combinatie van bewijsmateriaal uit de nieuwste wetenschappelijke publicaties met aanbevelingen van internationale richtlijnen maakt deze app uiterst waardevol voor de praktijk van ‘persoonsgerichte’ geneeskunde, en uniek in zijn soort.

Download de app
download_appstore
download_googleplay
download_microsoftstore
Achtergrondinformatie

HCV Therapy Selector is de meest complete informatiebron voor de dokter en zijn patiënt om de beste patiëntpassende behandeling te kiezen.

Richtlijnaanbevelingen geven aan welke therapieën volgens experts in aanmerking komen voor een bepaald patiëntprofiel.
HCV Therapy Selector geeft -op basis van originele klinische studie data en statistische bewerking ervan – patiëntprofiel specifieke informatie over de kans op genezing van alle gepubliceerde behandelingsregimes, en behandeling specifieke informatie over bijwerkingen, kosten en vergoeding.

HCV Therapy Selector stelt elke arts in staat zowel evidence-based als context-based medicine te beoefenen. Uit alle evidence-based behandelregimes wordt de behandeling gekozen die past bij de pathofysiologie of co-morbiditeit, bij de voorkeur van de patiënt (bijv. minimale bijwerkingen), en bij de klinische ervaring van de arts.
Minder effectieve of schadelijke of onnodige dure therapie kan worden vermeden. Gedeelde besluitvorming wordt realiteit.

HCV Therapy Selector is ontwikkeld door LiverDoc in samenwerking met Erasmus MC, de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en ExpertDoc. De financiering komt uit eigen middelen van LiverDoc zonder bijdragen van de farmaceutische industrie.

HCV Therapy Selector verbindt patiëntprofielen, gepubliceerde behandelcombinaties en klinische studieresultaten.

Patiëntprofielen voor chronische HCV-infectie zijn gebaseerd op kenmerken die van cruciaal belang zijn voor de keuze van de behandeling: HCV-genotype 1-6, cirrose-stadium (geen/Child A/Child B-C), eerdere behandeling (geen/(peg)interferon/sofosbuvir), waardoor 54 patiëntprofielen ontstaan. Bijzondere comorbiditeit zoals HIV-coïnfectie, HBV-coïnfectie, levertransplantatie en nierfalen verhogen het aantal patiëntprofielen verder.
Patiëntprofielen voor acute HCV infectie zijn gebaseerd op HCV genotype 1-6.

Gepubliceerde behandelcombinaties betreffen alle gepubliceerde behandelcombinaties op basis van medicijnen die zijn goedgekeurd door de Amerikaanse FDA en het Europees Geneesmiddelenbureau.

Studieresultaten (genezing van de infectie: HCVRNA niet detecteerbaar 12-24 weken na stoppen antivirale therapie = SVR) werden verkregen uit gepubliceerde pre-registratie klinische studies evenals prospectieve ‘real-life’ postregistratie studies met ten minste 8 patiënten met een specifiek behandelingsregime.
Uit elke publicatie werden gegevens (totaal aantal behandelde en voor SVR evalueerbare patiënten en het aantal patiënten met SVR) per patiëntprofiel geëxtraheerd. Regelmatig moesten aanvullende gegevens worden verkregen van de eerste auteur of studie sponsor. Na een interne en externe controle werden de gegevens ingevoerd in een gecertificeerde SQL-database.

De kans op genezing (% SVR) werd berekend door een computerprogramma, dat van elke patiëntprofiel-behandelregime combinatie de data van diverse studies aggregeerde, en vervolgens het aantal personen met een genezing x 100 deelde door het aantal evalueerbare personen. Daarnaast werd het SVR 95% confidentie-interval berekend met de Wilson score.

HCV Therapy Selector wordt minstens elk kwartaal bijgewerkt.