HCV Therapy Selector App: app voor artsen en patiënten

De app geeft patiënt-profiel specifieke informatie over de kans op genezing van de hepatitis C-infectie en behandeling-specifieke informatie over bijwerkingen, kosten en vergoeding. Daarnaast worden richtlijnaanbevelingen gegeven voor specifieke patiënt-profielen op basis van:

genotype, eerdere behandelingsgeschiedenis en cirrose stadium. De app is een unieke bron van richtlijnaanbevelingen en ‘evidence-based’ gegevens, bedoeld om de arts en zijn patiënt de keuze van de best passende behandeling makkelijk te maken.

Hoe zijn de gegevens verkregen en gevalideerd?

Evidence-based data.
Gepubliceerde fase 2, 3 en 4 klinische studies, alsmede recente samenvattingen van de internationale conferenties (bijv. AASLD en EASL) voor alle behandelingen goedgekeurd door de European Medicines Agency worden beoordeeld op het niet-aantoonbaar zijn van HCV RNA 12-24 weken na het stoppen van antivirale therapie (SVR).

Uit > 150 publicaties worden de cruciale data (totaal aantal evalueerbare behandelde patiënten en het aantal behandelde patiënten met SVR) per patiënten-profiel uit de publicaties geëxtraheerd.  ‘Evalueerbaar’ is gedefinieerd als ‘intention to treat’ minus ‘lost to follow up’ en ‘protocol violations’. 54 patiënten-profielen worden gebruikt op basis van genotype (6), voorgaande antivirale therapie (3), en cirrose stadium (3).

Aan de hoofdgroep chronische HCV mono-infectie/hiv co-infectie zijn data van 4 subgroepen toegevoegd (HCV-HBV co-infectie, HCV levertransplantatie, HCV nierinsufficiëntie, en acute HCV infectie).

Vaak worden aanvullende gegevens verkregen van de auteur of studiesponsor. Na een interne en externe controle worden de gegevens in een database ingevoerd. Een computerprogramma voegt de patiënt-profiel specifieke gegevens uit verschillende studies samen, berekent de SVR percentages en kent een kwaliteitslabel toe aan het resultaat.

Kwaliteit word ingedeeld op basis van een eenvoudig systeem: ‘hoog’ (ten minste 80 patiënten, gegevens uit twee studies), ‘matig’ (ten minste 40 patiënten of 80 patiënten, gegevens uit één studie) en ‘laag’ (minder dan 40 patiënten).

De gegevens werden verzameld door ‘research fellows’ bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (Evidence-based data: R. Maan, Richtlijn data: M. van Tilborg) en een senior specialist (Dr. SW Schalm, em hoogleraar Klinische Leverziekten en directeur van LiverDoc) en goedgekeurd door een hepatitis-specialist (Dr. R.J. de Knegt ) namens de Nederland Vereniging voor Hepatologie (NVH).

Waarom gebruik maken van de HCV Therapy Selector?

De HCV Therapy Selector is voor de arts en zijn patiënt de meest complete, makkelijk toegankelijke,- up-to-date informatiebron om de best passende behandeling te kiezen. Terwijl richtlijninformatie vaak alleen aangeeft welke therapieën voor een bepaalde patiënt in aanmerking komen, maakt de patiënt-profiel specifieke informatie over de kans op genezing van de hepatitis C-infectie, en behandeling-specifieke informatie over bijwerkingen, kosten en vergoeding het mogelijk om een gedegen onderbouwde, op de patiënt gerichte keuze te maken.

Hoe werkt het?

Via de ‘app store’ of ‘Google play’ heeft u direct toegang tot de app. Voor het gebruik van de app klikt u op de FIND OUT NOW knop, vervolgens vult u 4 patiënt karakteristieken in en klik dan op de GENERATE SVR% knop.