Workshops voor huisartsen

Het streven van het nationale BIBHEP workshop programma is dat in 2017 gezegd kan worden dat ieder ziekenhuis met adherente huisartsen bewust meewerkt aan de identificatie en behandeling van chronische virale hepatitis B en C. Op deze wijze kan eenvoudig de sterfte door HBV en HCV teruggebracht worden naar hetzelfde lage niveau van HIV. Het BIBHEP workshop programma voor huisartsen kent in 2015 2 modules met elk 3 variaties.

Het organiseren van een hepatitis workshop in uw regio past goed in het Nationale Beleidsplan Chronische hepatitis zoals geformuleerd in de brief van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Idealiter is er bij u in de regio een Regionaal Hepatitis team; het is wenselijk daarmee contact op te nemen.

 • Dat in ieder ziekenhuis een specialist zich over het hepatitis dossier ontfermt.
 • Dat er jaarlijks een hepatitis nascholing wordt georganiseerd in het ziekenhuis, in welke vorm dan ook.
 • Dat de hepatitis specialist het organiseren van een workshop gebruikt om intramuraal de aandacht te vestigen op het hepatitis probleem in Nederland
 • Dat het ziekenhuis vanuit de verantwoordelijke afdeling zorg draagt voor een stimulerende communicatie over de manier waarop de hepatitiszorg in het ziekenhuis is geregeld door hiervan melding te maken op o.a. de ziekenhuiswebsite en in nieuwsbrieven.
 • Dat elke hepatitis nascholing in de periode 2014-2017 bij de BIBHEP workshopcoördinator wordt gemeld en zo deel uitmaakt van het nationale bewustwordingsprogramma. Ook als u geen ondersteuning van ons nodig heeft.
 • BIBHEP faciliteert het bij elkaar brengen van partijen in eerste en tweede lijn en het vaststellen van de juiste route naar een workshop.
 • BIBHEP ondersteunt de werkelijke invulling van de nascholing ‘op maat’ door het gratis ter beschikking stellen van materialen (slideseries voor de diverse presentaties, bureaukaart voor huisartsen, Hepatitis c.q. Leverquiz), en zo mogelijk door aanwezigheid op de nascholing zelf.
 • BIBHEP stimuleert de follow-up van een workshop door middel van nieuwsbrieven en enquêtes.
 • BIBHEP houdt zich bezig met de monitoring van de gedragsverandering ten aanzien van de identificatie en behandeling van chronische virale hepatitis B & C.

Module 1: De Lever: van vet tot virus

Basisprogramma

-Pauze-

 • Het Hepatitis probleem in NL | Leverspecialist  

 • Eén van de volgende drie opties:

 •  – Casus | Patiënt via Leverpatiëntenvereniging
  – Diagnostiek | Medisch microbioloog / klinisch chemicus
  – Regionale epidemiologie | GGD-arts / verslavingszorgarts

  •  Kennis in de praktijk brengen | spreker nader in te vullen

  •  Evaluatie nascholing en sluiting | Huisarts-voorzitter

  •  

  In deze interactieve workshop krijgt de huisarts handvatten om bij patiënten met een afwijkende ALAT (ALT) steatohepatitis of chronische hepatitis B / C te identificeren. Bij welke patiënten met een afwijkende levertest (en in het bijzonder: ALAT) moet verder onderzoek overwogen worden, welke testen geven essentiële diagnostische informatie en wanneer moet u verwijzen naar de specialist.

  3 variaties

  • 2 uur interactieve workshop van hepatitis-specialisten en huisartsen

  • 1 uur verkorte interactieve workshop, past in nascholing MDL of Infectieziekten

  • 30 minuten voordacht van hepatitis-specialist, past in huisartsen nascholing: algemeen, MDL of Infectieziekten

  Altijd  Leverspecialist en huisarts-voorzitter;
  Naar wens patiënt; medisch microbioloog / klinisch chemicus; GGD-arts /verslavingszorgarts; hepatitis verpleegkundige;

  Voor het onderdeel ‘Kennis in de praktijk brengen’ kan een beroep worden gedaan op een BIBHEP medewerker.

  • De huisarts begrijpt het belang van analyse van patiënten met een afwijkende levertest en in het bijzonder een afwijkende ALAT.

  • De huisarts weet wat de gezondheidswinst is van behandeling van steatohepatitis en chronische virale hepatitis.

  • De huisarts kent de risicogroepen van steatohepatitis en chronische virale hepatitis.

  • De huisarts weet welke nadere diagnostiek oorzaak en ernst van de leverziekte kan leveren.

  • De huisarts kent de indicaties voor verwijzing naar een leverspecialist en kan de patiënt voorlichten over het belang van het specialistisch onderzoek.

  • De huisarts formuleert een beleid voor niet-verwezen en terugverwezen patiënten met een afwijkende ALAT op basis van steatohepatitis of chronische virale hepatitis

  .

  Module 2: Chronische Hepatitis B & C: het belang van herkenning in de huisartspraktijk

  Basisprogramma

  -Pauze-

  • Twee van de volgende drie opties:

  •  – Casus | Patiënt via Leverpatiëntenvereniging
   – Diagnostiek | Medisch microbioloog / klinisch chemicus
   – Regionale epidemiologie | GGD-arts / verslavingszorgarts

   •  Kennis in de praktijk brengen | spreker nader in te vullen

   •  Evaluatie nascholing en sluiting | Huisarts-voorzitter

   •  

   In deze interactieve workshop krijgt de huisarts handvatten om chronische virale hepatitis B / C bij patiënten met een afwijkende ALAT (ALT) te identificeren. Bij welke patiënten die op uw spreekuur komen moet u aan deze ziekte denken, welke testen moet u aanvragen en wanneer moet u verwijzen naar de specialist?

   3 variaties

   • 2 uur interactieve workshop van hepatitis-specialisten en huisartsen

   • 1 uur verkorte interactieve workshop, past in nascholing MDL of Infectieziekten

   • 30 minuten voordacht van hepatitis-specialist, past in huisartsen nascholing: algemeen, MDL of Infectieziekten

   Altijd Hepatitis specialist en huisarts-voorzitter;
   Naar wens patiënt; medisch microbioloog / klinisch chemicus; GGD-arts / verslavingszorgarts; hepatitis verpleegkundige;
   30 minuten voordacht van hepatitis-specialist, past in huisartsen nascholing: algemeen, MDL of Infectieziekten

   Voor het onderdeel ‘Kennis in de praktijk brengen’ kan een beroep worden gedaan op een BIBHEP medewerker.

   • De huisarts begrijpt het belang van analyse van patiënten met een afwijkende ALAT en kent de risicogroepen voor chronische virale hepatitis B en C.

   • De huisarts weet wat de gezondheidswinst is van behandeling van chronische hepatitisvirusdragers met een hoog risico op klinische complicaties.

   • De huisarts weet wanneer nadere diagnostiek voor virale hepatitis geïndiceerd is.

   • De huisarts kent de indicaties voor verwijzing van virusdragers naar een specialist; kan hen voorlichten over het belang van het specialistisch onderzoek.

   • De huisarts formuleert een beleid voor niet-verwezen en terugverwezen hepatitisvirusdragers