Een BIBHEP workshop in uw ziekenhuis

Een BIBHEP workshop in uw ziekenhuis

Het BIBHEP workshop programma biedt 2 modulen met een basisprogramma van 2 uur. Van beiden zijn agenda’s, presentaties, evaluaties en follow up beschikbaar, die zijn aan te passen naar maat en wens.

Hoe kunt u een BIBHEP workshop organiseren?

Welke organisatorische route?

Neem contact op met de transmuraal coördinator van uw ziekenhuis en leg uw plan voor. Zij weten de juiste weg naar de eerste lijn. Heeft uw ziekenhuis geen transmuraal coördinator, neem dan zelf contact op met  de nascholingscommissie/kwaliteitscoördinator van de regionale WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen). Zo nodig kan de workshopcoördinator van BIBHEP hierbij ondersteunen.

Vaststellen datum en locatie

Leg met elkaar een datum vast waarop de nascholing zal plaatsvinden. Houdt rekening met een planningsduur van 3-6 maanden. Zodra de datum van de nascholing vastligt reserveert u een geschikte ruimte in het ziekenhuis met voldoende ruimte en presentatie mogelijkheden.

Workshop materiaal

BIBHEP heeft verschillende kant-en-klare onderwijsmodules beschikbaar. Van programma tot bijbehorende slideseries: u kunt ze naar wens aanpassen aan de tijd die u ter beschikking staat. Daarnaast faciliteert BIBHEP elke workshop activiteit door middel van het gratis ter beschikking stellen van slideseries en handout materialen zoals de presentielijst, evaluatieformulier, de Hepatitis Quiz, de Leverquiz en de bureaukaart.

Inschrijving

De betrokken organisaties dragen zelf zorg voor de communicatie over en de werving van deelnemers voor de nascholing, zowel intern als extern. Het BIBHEP onderwijsprogramma voldoet aan elke norm voor accreditatie. De inschrijvingen en de aanvraag van accreditatie wordt geregeld door de organiserende nascholingsinstantie.

Follow up

Herhaalde aandacht van het veld is nodig voor een breed gedragen aanpak van de identificatie én sterftereductie bij patiënten met chronische hepatitis B en C. BIBHEP draagt hieraan bij door follow up van de workshops d.m.v. het versturen van online evaluatieformulieren (na 1 week en na 3 maanden) en vrijwillige inschrijving op de BIBHEP nieuwsbrief.