Workshops GGD

Het BIBHEP workshop programma voor artsen en overige medewerkers van de GGD biedt in 2016, in samenwerking met het RIVM en Trimbos instituut, 2 basisprogramma’s. Deze basisprogramma’s zijn eenvoudig aan te passen naar maat en wens.

MODULE 1: HCV Therapie, een revolutie in de hepatitis zorg

Sinds 2015 zijn de nieuwe revolutionaire hepatitis C behandelingen voor iedereen toegankelijk. Voor hepatitis B bestaan zij al sinds 2007, maar dat is nauwelijks bekend! In maart 2016 is de nieuwe NHG standaard Virus hepatitis en andere leveraandoeningen verschenen.

Hoe bekend bent u met de grote vooruitgang op het gebied van behandeling van virale hepatitis B & C waarmee de sterfte met tenminste 50% kan worden teruggedrongen. In een 2 uur durende interactieve workshop wordt besproken wat uw GGD hieraan kan bijdragen?

Basis programma 2 uur:

Introductie | GGD voorzitter

Hepatitis Quiz | GGD arts infectieziekten

Hepatitis C en de regionale epidemiologie | GGD arts infectieziekten

HCV Therapie | regionale Hepatitis specialist

Pauze

Nationaal Programma BIBHEP  | spreker BIBHEP

Selectie uit de volgende opties:

  • Update 2016 NHG standaard
    Virushepatitis  |  spreker cie NHG richtlijn
  • Nationaal Her-opsporingsprogramma  |  spreker LCI/RIVM
  • Nationaal Doorbraakproject Hepatitis C  |  spreker Trimbos Instituut
  • Advies Gezondheidsraad | spreker cie Gezondheidsraad

Algemene discussie Bijdrage GGD | GGD arts infectieziekten

Evaluatie nascholing en sluiting | GGD voorzitter 

Altijd: GGD arts M&G of infectieziekten, Hepatitis specialist regionaal ziekenhuis; medewerker BIBHEP
Naar wens: commissielid NHG of lokale huisarts, spreker LCI/RIVm, spreker Trimbos Instituut, spreker Gezondheidsraad

MODULE 2: Chronische virale hepatitis B & C – 3 nationale programma’s

Sinds 1996 stijgt de sterfte door chronische hepatitis B & C alsmaar, terwijl de sterfte aan hiv met > 80% is gedaald. Nu de antivirale therapieën voor hepatitis B en C revolutionair verbeterd zijn, zijn nationale programma’s gestart om effectieve opsporing en behandeling van chronische hepatitis B en C overal in Nederland in te voeren. In een 2 uur durende interactieve workshop worden 3 nationale programma’s en de nieuwe NHG standaard Virus hepatitis 2016 besproken met artsen M&G, artsen infectieziekten, verpleegkundigen en overige medewerkers van de GGD. Verneem hoe uw GGD hieraan kan bijdragen.

Basis programma 2 uur:

Introductie | GGD voorzitter

Hepatitis quiz | GGD arts infectieziekten

Nationaal Her-opsporingsprogramma (Handreiking opsporing en her-evaluatie van ooit-gediagnosticeerden met chronische hepatitis B en C)  | spreker LCI/RIVM 

Nationaal Programma BIBHEP | spreker BIBHEP

Pauze

2 van de volgende 3 opties:

  • Update NHG standaard 2016 (Virushepatitis en andere leveraandoeningen) | spreker cie NHG richtlijn
  • Nationaal Doorbraakproject Hepatitis C | spreker Trimbos Instituut
  • Advies Gezondheidsraad | spreker cie Gezondheidsraad

Algemene discussie (Bijdrage GGD) | GGD arts infectieziekten

Evaluatie nascholing en sluiting | GGD voorzitter

Altijd: GGD-arts, spreker RIVM/BIBHEP
Naar wens: spreker Trimbos, spreker NHG richtlijn, spreker Gezondheidsraad

document

GGD BIBHEP presentaties

BIBHEP 2014-2017
GGD Hepatitis C Haaglanden
HCV Therapy – a solution Reijnders

Meer informatie over de BIBHEP workshop GGD

Folder BIBHEP workshops GGD