Workshop Follow up

Het streven van het nationale BIBHEP workshop programma is dat in 2017 gezegd kan worden dat iedereen die betrokken is bij de hepatitiszorg in Nederland bewust meewerkt aan de identificatie en behandeling van chronische virale hepatitis B en C.

Herhaalde aandacht van het veld is nodig voor een breed gedragen aanpak van de identificatie én sterftereductie bij patiënten met chronische hepatitis B en C. BIBHEP draagt hieraan bij door follow up van de workshops d.m.v. het versturen van een eenmalige follow up nieuwsbrief (na 2 weken) en een korte online vragenlijst over veranderingen in het medisch handelen (na 3 maanden).

Daarnaast kan men zich inschrijven op de reguliere BIBHEP nieuwsbrief, die 6x per jaar verschijnt.