Hepatitis Taskforce

De Hepatitis Taskforce beoogt een nationaal netwerk van regionale hepatitis teams, die zich inzetten voor ‘case-finding en case-management’ van chronische hepatitis virusdragers.

Elk regionaal hepatitis team heeft tenminste één GGD arts-infectieziektebestrijding en van elk ziekenhuis in de regio tenminste één vertegenwoordiger (MDL-arts en/of internist-infectioloog); idealiter participeren ook een huisarts, medisch microbioloog, verloskundige, en verslavingsarts. Deze teams stroomlijnen de regionale organisatie ter identificatie en behandeling van chronische hepatitis virusdragers, op basis van het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis.

Het Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis is in februari 2017 geformuleerd door het VWS naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad en het Nationaal Hepatitis Plan.

Regionale hepatitis teams: wat wordt van hen verwacht?

Een Regionaal Hepatitis Team zet zich in voor het uitvoeren van activiteiten genoemd in het Nationaal Beleidsplan Chronische hepatitis. Daarnaast zijn nog andere activiteiten om bewustwording en case-management te faciliteren.

group

Activiteiten Nationaal Beleidsplan Chronische hepatitis 

Voorbeelden van activiteiten in het kader van het Nationaal Beleidsplan Chronische hepatitis zijn:

 • Van huisarts naar hepatitiscentrum; van GGD naar hepatitis centrum; van ziekenhuis-niethepatitiscentrum naar hepatitiscentrum.
 • Patiënten-informatie updaten met betrekking tot: wat wint de patiënt met verwijzing en eventuele behandeling, en zorgpad (wat staat hem/haar te wachten). Update van de brochure van de Maag Lever Darm Stichting.
 • Via huisartseninformatiesysteem.
 • Via huisartsenlaboratoria.
 • Via ziekenhuizenlaboratoria.
  • Via GGD registraties: Informatie verstrekken vanuit de GGD na een hepatitis melding. Hier is nu een mogelijkheid om de huisarts op moderne manier te informeren over beoordeling patiënt, criteria voor verwijzing, en belang van verwijzing voor patiënt: i.e. conform de NHG-richtlijn ( dit geldt voor recente meldingen, maar ook voor meldingen uit het verleden, zie “Wordt chronische hepatitis C in Nederland toch geregistreerd?”
 • Opsporing van hoog-risicopatiënten door verslavingszorg
  (“Toolkit”, https://www.hepcverslaving.nl/ , “Rol verslavingszorg”)
 • Opsporing, beoordeling HBV-HCV detentiezorg

Andere activiteiten ten behoeve van bewustwording en case management 

Voorbeelden van andere activiteiten ten behoeve van bewustwording en case-management zijn:

Het Hepatitis team zet zich in voor bewustwording van chronische hepatitis via de regionale media, voorbeeld: MCA pakt hepatitis aan

Elke regio streeft naar identificatie van 4 patiënten, die een bijzondere ervaring kunnen vertellen over ziektelast, zorgpad, genezing en maatschappelijke aandacht voor hepatitis.

Ondersteuning Regionale Hepatitis Teams

Vanaf februari 2017 tot juni 2017 heeft de BIBHEP hepatitis taskforce coördinator met ondersteuning van een senior hepatitis-specialist 3 dagen per week gewerkt aan het verzamelen van informatie en  ‘Best Practices’, het opbouwen van een viertal regionale teams in Zuid-Holland, het plannen van online of face-to-face meetings, en het ondersteunen van deelprojectleiders.

Een samenvatting van deze activiteiten zijn beschreven in het document: Ondersteuning regionale hepatitis teams.