BIBHEP Taskforce

In de periode 2011-2015 gaat een BIBHEP taskforce helpen om de doelstellingen van het programma te halen. Na een workshop gaat de specialist (hepatitis-specialist cq GGD arts-infectioloog), huisarts-voorzitter en een (hepatitis)verpleegkundige in hun adherentiegebied de BIBHEP boodschap niet alleen uitdragen bij andere bestaande type bijeenkomsten van huisartsen (zoals EKO, intervisie, Duodagen, Labdagen, FTO), maar ook in het ziekenhuis en instituten voor verslavingszorg, etc.

Bij laboratoria voor huisartsen, ziekenhuismedewerkers en publieke gezondheidszorg wordt gecheckt of het aanvragen van hepatitis- en levertesten helder en up-to-date is; ook hoe het automatische doortestbeleid is. Even belangrijk is de check, of de rapportage van uitslagen helder en conform landelijke richtlijnen is, en of ‘alerts’ kunnen worden ingebouwd bij afwijkende laboratoriumbepalingen betreffende hepatitis.

Rond elk van de 95 ziekenhuizen en elk van de 26 GGD’s zijn bij het eind van het programma diverse specialisten, hepatitisverpleegkundigen en huisartsen betrokken bij het scheppen en vasthouden van bewustzijn over de gezondheidswinst van antivirale therapie bij chronische hepatitis B en C, en daardoor op het belang van identificatie en optimale antivirale therapie.

Aanmelden Taskforce

Meld uw ziekenhuis of zorginstelling aan voor de Taskforce middels onderstaand formulier.