Wat is de Hepatitis Taskforce?

De Hepatitis Taskforce is een nationaal netwerk van artsen en verpleegkundigen in Nederland, dat zich inzet voor case-finding en case-management van chronische hepatitis virusdragers. Het nationale netwerk is opgebouwd uit regionale hepatitis teams, met in elke GGD regio één team. Elk regionaal team heeft tenminste één GGD arts-infectieziektebestrijding en van elk ziekenhuis in de regio tenminste één vertegenwoordiger (MDL-arts en/of internist-infectioloog); idealiter participeren ook een huisarts, medisch microbioloog, verloskundige, en verslavingsarts. Deze teams stroomlijnen de regionale infrastructuur en organisatie ter identificatie van chronische hepatitis virusdragers, en zetten zich zo in voor de uitvoering van het Nationale Actieplan Hepatitis.

Wat wordt verwacht van de Taskforce-leden?

Een Hepatitis Taskforce-lid zet zich in voor regionale bewustwordingsactiviteiten en regionale organisatorische facilitering van identificatie en behandeling van chronische hepatitis virusdragers.

+Voorbeelden van bewustzijnsactiviteiten

 • Workshops voor (huis)artsen, binnen ziekenhuizen en GGD’s
 • Informatie vanuit de GGD naar arts na een hepatitis-melding
 • Up-to-date patiënten-informatiemateriaal betreffende chronische hepatitis B en C
 • Posters en brochures in wachtkamers van (huis)artsen
 • Publiciteit op de regionale TV en in de regionale kranten
 • Hepatitis-patiënten met bijzondere verhalen uitlichten en aanmelden

+Voorbeelden van organisatorische facilitering

 • Maken van regionale werkafspraken tussen eerste- en tweede lijn, laboratoria et cetera betreffende:
   Eerstelijns

     • (Huis)artsenlaboratorium (aanvraagformulier, kosten screening, doortestbeleid, jaarrapportage aan huisartsen)

   Tweedelijns

    • Microbiologisch lab (frequentie en kosten HBVDNA of HCVRNA-testen)
    • Fibroscan (binnen twee dagen, kosten) i.p.v. leverbiopsie
    • Hepatitisverpleegkundige
    • Klinische registratie
    • Monitoring identificatie en behandeling
    • Doorbraakproject Hepatitis C in verslavingsklinieken
    • Heropsporing en herbeoordeling ooit gediagnosticeerde virus B of C dragers
   • Publiceren van een hepatitis-zorgpad op de eigen site van GGD of ziekenhuis en op www.hepatitis.nl

Wie is de Hepatitis Taskforce coördinator?

Wilt u bijdragen aan de opbouw van een regionaal Hepatitis Taskforce-teams of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lisa van Leeuwen.

Zij ondersteunt Hepatitis Taskforce-leden van februari 2017 t/m juni 2017 bij de opbouw van de regionale activiteiten.

E-mail: lisa.vanleeuwen@liverdoc.nl