Hoeveel hepatitis B en C patiënten zijn er al behandeld?

Hofman R, Schalm SW, Richardus JH. LEVER 2017; 41: 11-12
Tot op heden ontbraken cijfers van het aantal hepatitis B (HBV) en C (HCV) patiënten die behandeld zijn in Nederland. Jaarlijks sterven circa 500 mensen aan chronische HBV en HCV en deze sterfte neemt niet af. Daarom hebben wij onderzocht of het aantal behandelde patiënten een verklaring zou kunnen zijn.

Hepatitis B en C Stille epidemie.

Erasmus MC monitor 2017; 3: 27-32
“Sluipmoordenaars zijn het”, zegt prof. Dr. Rob de Man. “zij veroorzaken ernstige ziekten. Toch staat 80 percent van de patiënten niet onder controle van een arts.

Sterfte aan chronische virale hepatitis B- en C infectie naar leeftijd en regio.

Hofman R, Schalm S, Richardus JH. Infectiebulletin 2017; 28: 152-57
Jaarlijks sterven ongeveer 500 mensen in Nederland aan een chronische virale hepatitis B- of C- infectie. Het is onbekend hoe deze sterfte over Nederland verdeeld is en in welke leeftijds­groepen de meeste absolute sterfte voorkomt.

Sterfte aan chronische virale hepatitis B- en C infectie daalt nog niet.

Hofman R, Schalm SW, Richardus JH. LEVER 2016; 40: 15-16
Recent is het artikel Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland gepubliceerd. Hierin schatten wij dat in de periode 2002-2015 jaarlijks circa 350-600 personen sterven aan de gevolgen van hepatitis. Omdat vanaf oktober 2014 nieuwe, zeer effectieve antivirale geneesmiddelen tegen het hepatitis C virus (HCV) in Nederland vergoed worden voor patiënten met gevorderde fibrose of cirrose is het interessant om te onderzoeken hoe de hepatitis-gerelateerde sterfte zich sindsdien per kwartaal heeft ontwikkeld.

Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland.

Hofman R, Nusselder WJ, Veldhuijzen IK, Richardus JH. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D511.

Doel Schatten van de sterfte aan chronische infecties met hepatitis B- (HBV) of hepatitis C-virus (HCV) in Nederland in de periode 2002-2015.
Opzet Dwarsdoorsnedeonderzoek op basis van doodsoorzakenstatistiek.
Conclusie De mortaliteit van chronische virale hepatitis is grotendeels te wijten aan cirrose en HCC. De totale aan virushepatitis gerelateerde sterfte was in 2002-2015 ongeveer 500 personen per jaar.

Dat pensioen, ik geloof er niet zo in. Solko Schalm richtte na zijn emeritaat een bedrijf op.

Buijs M. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2817
‘Dat het karwei niet afgemaakt zou worden was ondenkbaar’

Twee gratis apps voor hepatitisbehandelaar.

Maan R, de Knegt R, Reijnders J, Schalm S. MAGMA 2015; 21: 154-155.
Altijd een up-to-date hepatitis-C behandeling bij de hand. Sinds 1 november van dit jaar zijn er mogelijkheden in overvloed voor de behandeling van een chronische hepatitis-C-virus (HCV)-infectie. Wij kunnen iedere patiënt met een chronische HCVinfectie met deze zeer effectieve middelen zonder veel bijwerkingen behandelen. Een zege voor zowel patiënt als behandelaar!

We hebben onze rol als artsen onderschat. Sofosbuvir voorlopig alleen voor ernstig zieke hepatitis C-patiënten.

Croonen H. Medisch Contact 2015; 17 september: 1838-40
Hepatitis C kan worden verdreven uit Nederland, schrijven Andy Hoepelman en anderen (zie blz. 1734). Maar nu nog niet, want het zeer effectieve maar peperdure sofosbuvir wordt alleen vergoed voor een beperkte patiëntengroep. Bijna was het helemaal niet vergoed. Hepatitis C-deskundige Rob de Knegt doet uit de doeken hoe dat gelopen is.

Antivirale therapie voor hepatitis verplettert concept ‘cirrose is altijd progressief.

de Knegt R, Schalm S, Maan R, van Tilborg M, Reijnders J. MAGMA 2015; 21: 51-53
In de meeste pathologieboeken wordt cirrose als een onomkeerbaar progressieve aandoening beschreven. Het leverparenchym verschrompelt, terwijl het bindweefsel (fibrose) toeneemt. Door regeneratienoduli raken de architectuur en de vascularisatie verstoord. Er ontstaat een vicieuze cirkel met uiteindelijk leverfalen of leverkanker tot gevolg.
In de afgelopen vijf jaar is bij chronische virale hepatitis aangetoond dat effectieve antivirale therapie bijna altijd gepaard gaat met regressie van ontsteking en fibrose en spectaculair herstel van de levensverwachting. Met andere woorden: cirrose blijkt klinisch en histologisch omkeerbaar.

Combinatietherapie met DAA’s: de kop is er af.

de Knegt R, Maan R, Schalm S, van Tilborg M. LEVER 2015; 39: 21
Sinds een paar maanden kunnen patiënten met hepatitis C interferon-vrij worden behandeld. Achtereenvolgens zijn sofosbuvir, simeprevir en daclatasvir beschikbaar gekomen.

BIBHEP ’s Nationaal HCV Behandelplan. Samenwerking vijf beroepsverenigingen.

Schalm S. MAGMA 2014; 20: 117-120
In juli 2014 is het nationale programma Bewustwording Identificatie Behandeling Chronische Hepatitis B en C (BIBHEP) van start gegaan om de sterfte aan hepatitis-B/C-gerelateerde cirrose en andere orgaanschade terug te dringen. In dat kader was het van groot belang dat in 2014 de nieuwe geneesmiddelen sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir en ledipasvir door de European Medicines Agency (EMA) zijn goedgekeurd voor hepatitis-C-patiënten. Deze medicijnen bewerkstelligen in bepaalde combinaties een hoog percentage virus-eradicatie. Naar verwachting zal virus-eradicatie zelfs bij ernstige leverschade herstel van leverfunctie opleveren en kan levertransplantatie c.q. de dood worden vermeden.

Hiv is teruggedrongen. Nu hepatitis.

UA Uitsluitend voor Apothekersassistenten 2014; 30 sept: 22-24
Natuurlijk is het terecht dat we ons inzetten voor preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Daar voorkom je veel ziekten en doden mee. Ook in de preventie en behandeling van hiv wordt veel energie gestoken. Maar waarom niet dezelfde inzet voor chronische virale hepatitis?

Belang herkenning chronische hepatitis B en C in de huisartspraktijk.

Schalm S, Helsper C. Modern Medicine 2014; 5: 136-39
Kent u in uw praktijk de 10 patiënten met chronische hepatitis B en C? Wist u dat 50% van de virusdragers niet is geïdentificeerd? Aangezien de sterfte in Nederland aan hepatitis B en C achtmaal hoger is dan die aan hiv en deze sterfte voor een groot deel kan worden voorkomen door juiste en tijdige behandeling, is het zinvol deze patiënten te vinden. De grootste uitdaging ligt nu in opsporing en verwijzing naar de hepatitisspecialist.

De strijd tegen hepatitis vereist grote stappen.

HEP 2014; 3: 1-4
Als hoogleraar is hij inmiddels gepensioneerd, maar als hepatoloog is hij onverminderd actief. Een gedreven man, Solko Schalm, met een duidelijke missie: Nederlandse internisten, MDL-artsen en huisartsen snel werk laten maken van de strijd tegen hepatitis. Er bestaan goede diagnostische testen, er bestaan goede therapieën, dus het kan. Sterker nog: het moet, want er sterven onnodig mensen aan virale hepatitis.

De MDL-arts is sleutelfiguur in de bewustwording, screening en behandeling van hepatitis B en C.

Roche Virology 2014; 4: 20-22
De stijgende sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland in de periode van 1996 tot 2011 is schrijnend in vergelijking met de sterfte door hiv, ondanks beschikbare effectieve behandeling. Sinds 2011 werkt prof. dr. Solko Schalm aan het BIBHEP-project; Bewustzijn, Identificatie en Behandeling van chronische virale Hepatitis. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de MDL-arts om de bewustwording van hepatitis B en C verder te verspreiden in Nederland en zo de sterfte terug te dringen.