NLVisie - BIBHEP: bewustwording is gaande: Vasthouden

Maart 2017 – De eerste B van BIBHEP betekent bewustwording. We merken dat veel zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) inmiddels bekend zijn met BIBHEP. Of ze de betekenis van de letters precies weten, dat wellicht niet. Dat het een programma is om de sterfte bij chronische hepatitis B en C terug te brengen…..

NLVisie - Hepatitis eindelijk op de kaart?

November 2016 - Er wordt al jaren gestreden om hepatitis B en C, oorzaken van cirrose en leverkanker, goed op de kaart te krijgen. Gezien het aantal chronische besmettingen met hepatitis B en C én het aantal personen dat jaarlijks overlijdt aan hepatitis, verdient het alle aandacht van de overheid, artsen en betrokken patiënten…..

NLVisie - Evaluatie BIBHEP

Juni 2016 – We zijn bijna twee jaar verder en nu wordt het effect merkbaar. Het BIBHEP programma is goed bekend bij zorgverleners. De workshops voor huisartsen en GGD-artsen vinden nu maandelijks plaats, maar de wens voor het komende jaar is twee keer per maand…..

NLVisie - BIBHEP Huisartsen oproep

Maart 2016 – Het BIBHEP programma is deze zomer twee jaar onderweg. Meer en meer merken we het effect ervan. Het programma begint zijn vruchten af te werpen. Het blijft hard werken om de doelen te bereiken en uiteindelijk het sterftecijfer Hepatitis B en C drastisch te doen dalen. Wij geloven er in dat het verbeteren van de opsporing…..

NLVisie - Bewustzijn scheppen en vasthouden

December 2015 - Dat is de titel van de pijler waar de NLV penvoerder van is. Wij zijn verantwoordelijk voor het patiëntenperspectief. In het kader van deze pijlers worden workshops voor huisartsen en GGD-artsen georganiseerd. Dit in samenwerking met ziekenhuizen. De organisatie is in handen van LiverDoc, de…..

NLVisie - BIBHEP een jaar later

September 2015 – Het nationale programma Bewustwording Identificatie Behandeling chronische Hepatitis B en C is inmiddels een jaar verder en het is goed te merken dat BIBHEP inmiddels zijn plaats heeft gevonden in het hepatitisveld…..

NLVisie - BIBHEP webapps / Samenwerken loont bij opsporing

Juni 2015 – BIBHEP staat voor bewustzijn, identificatie en behandeling hepatitis B & C. Zorgverleners bewust maken en bewust houden van de vermijdbare sterfte ten gevolge van hepatitis B en C is het hoofdthema van dit nationale programma…..

NLVisie - 1e groep ervaringsdeskundigen getraind

Maart 2015 - Op 26 februari jongstleden zijn 12 mensen getraind om hun ervaringen te vertellen op workshops voor huisartsen of GGD-artsen…..