BM_Nationale hepatitis dag 2015_rondje
Nationale Hepatitis Dag 2016

Beurs van Berlage, Amsterdam

De Nationale Hepatitis Dag 2016 is het centrale platform voor alle stakeholders binnen het veld van virale hepatitis. Tijdens de bijeenkomst van dit jaar is speciaal ruimte gemaakt voor de presentatie van de contouren van het Nationaal Hepatitis Plan door de initiatiefgroep, terwijl (indien dan beschikbaar) ook aandacht besteed zal worden aan het Advies van de Gezondheidsraad over screening van virale hepatitis.

Virale hepatitis komt voor in ca 0,4-0,6% van de bevolking in Nederland. Hogere prevalenties komen voor in specifieke risicogroepen. Echter, veel patiënten met virale hepatitis zijn nog steeds niet geïdentificeerd.Ook bereiken niet alle geïdentificeerde patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn. Bovendien is het door nieuwe behandelingsopties nu mogelijk patiënten met hepatitis C in bijna alle gevallen te genezen. Het is dus nu tijd om alle patiënten op te sporen!

Op de Nationale Hepatitis Dag wordt aandacht besteed aan de opsporing van virale hepatitis en de knelpunten die daarbij voorkomen. Bewustwording is daarbij belangrijk: welke mensen hebben risico gelopen en wie moeten we testen op hepatitis? Hoe pakken we dat aan? Wat kan de rol zijn van verschillende organisaties binnen de gezondheidszorg bij de identificatie van virale hepatitis? En hoe verlagen we de barrière om mensen op virale hepatitis te testen.

Download het verslag van de Nationale Hepatitis Dag 2015
Op 1 oktober 2015 werd de Nationale Hepatitis Dag 2015. Een bijzondere dag, waarop ruim 360 vertegenwoordigers vanuit uit een breed scala aan zorgdisciplines in plenaire en deelsessies zich bezighielden met recente ontwikkelingen, toekomstvisies, opinievorming en uitdagingen rond de opsporing, identificatie en behandeling van virale hepatitis. Download het verslag van de Nationale Hepatitis Dag 2015

Introductie-video NHD 2014