Bewustzijn

Het nationaal programma BIBHEP heeft als basis een bewustzijnscampagne.
Deze bewustzijnscampagne moet de afnemende identificatie van chronische hepatitis virusdragers en het afnemende aantal antivirale behandelingen ombuigen naar een toename van identificaties van virusdragers en toename van antivirale behandelingen. Hierdoor zal de stijgende sterfte aan hepatitis B en C tot stand komen en kan na een aantal jaren een daling van de sterfte van meer dan 50% worden verwacht.
Om het bewustzijn voor de identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C vast te houden, is blijvende kennisoverdracht naar de beroepsgroepen noodzakelijk. Die continue educatie wordt uitgevoerd met online instrumenten en algemene publiciteit.

Doelstelling

Het bewustzijn over het belang van herkenning en behandeling van chronische hep. B en C moet leiden tot diagnostische acties in het hele zorgveld, verwijzing van patiënten naar specialisten en antivirale therapie bij virusdragers met een risico op sterfte.

Workshops

Per jaar 35 voor huisartsen en 10 voor GGD- en verslavingszorgartsen

Het bewustzijn over de gezondheidswinst van antivirale therapie bij chronische hepatitis B en C moet zich ontwikkelen tijdens workshops in elk van de 94 ziekenhuizen van Nederland. Specialisten en adherente huisartsen werken dan samen om binnen de curatieve zorg het probleem in hun regio aan te pakken.Meer over workshops »

TaskForce

 Een BIBHEP taskforce lid helpt de doelstellingen van het BIBHEP programma te halen

De doelstelling is om in elk van de 96 ziekenhuizen van Nederland en in elke van de 28 GGD regio’s een specialist te hebben die zich inzet voor identificatie van chronische hepatitis virus dragers en de optimale behandeling van hen met een progressieve leverziekte.Meer over TaskForce »

Nationaal Hepatitisdag

Het centrale platform voor alle stakeholders binnen het veld van virale hepatitis.

Op de Nationale Hepatitis Dag wordt aandacht besteed aan de opsporing van virale hepatitis en de knelpunten die daarbij voorkomen. Bewustwording is daarbij belangrijk: welke mensen hebben risico gelopen en wie moeten we testen op hepatitis? Hoe pakken we dat aan?Meer over Hepatitisdag »

Nieuwsbrief

Per jaar 6 nieuwsbrieven naar huisartsen, verslavingszorgartsen, hepatitis-specialisten, GGD arts-infectiologen en programma stakeholders, en documentatie gebruik. De nieuwsbrief bevat artikelen betrekking tot Bewustzijn, Identificatie of Behandeling chronische hepatitis B of C of het BIBHEP programma in het algemeen.Ga naar nieuwsbrieven »

Websites

Via de bijgesloten websites van BIBHEP zal het nationale gedachtegoed uitgedragen worden. Beschikbaar is de LiverDoc website, die grotendeels in het kader van het BIBHEP programma staat. De NLV geeft via haar website info betreffende hepatitis met een sterke focus op informatie voor patiënten. Hepatitisinfo.nl zal algemene hepatitisinformatie bevatten.

Publicaties

Jaarlijks twee publicaties in vakbladen en twee publicaties in algemene media.
Via media awareness creëren voor het BIBHEP plan. BIBHEP hoopt dankzij de redactionele aandacht steun en grotere bereik te krijgen op nationaal niveau.Bekijk publicaties »