BIBHEP = Bewustzijn, Identificatie, Behandeling hepatitis B & C

Zorgverleners bewust maken en bewust houden van de vermijdbare sterfte ten gevolge van hepatitis B en C is het hoofdthema van dit nationale programma. BIBHEP richt zich ook sterk op het faciliteren van zorgverleners bij de identificatie en de antivirale behandeling van patiënten met een sterk verhoogd risico op hepatitis-gerelateerde sterfte; het programma monitort ook de effecten en analyseert verrassende uitkomsten.

Bewustzijnscampagne

De stijgende hepatitis B en C sterfte  ombuigen door vroegere identificatie van virusdragers met cirrose en toename van antivirale behandelingen

Organisatorische facilitering

Scala van organisatorische maatregelen die het in de praktijk van alle dag makkelijk maken dat patiënten met een risico op hepatitis virus-gerelateerde sterfte ook daadwerkelijk vroegtijdig worden geïdentificeerd en optimale antivirale therapie krijgen.

Monitoring en analyse

Nader analyse van de onderliggende oorzaken van de daling in het aantal identificaties van hepatitis virusdragers en antivirale behandelingen en de toename van de sterfte.

Taskforce

Een netwerk van hepatitis-specialisten in Nederland, dat met centraal ontwikkelde instrumenten , zorgt voor regionale implementatie.
Hepatitis B en C – een stille epidemie

Jaarlijks sterven zo’n 500 patiënten, een deel onnodig, aan de gevolgen van hepatitis B of C. Hoe valt te verklaren dat de sterfte door hiv sinds 1996 met 75% is afgenomen en de sterfte door hepatitis juist met 30% is toegenomen? Even verontrustend is dat 50% van de virusdragers niet weet dat zij geïnfecteerd zijn en de sinds 2008 ingezette daling van de identificatie van hepatitis B en C dragers.

+Het nationale BIBHEP programma

Het initiatief BIBHEP: Bewustwording Identificatie Behandeling chronische Hepatitis B & C is in 2011 ontstaan. In de 1e pilot BIBHEP 2011-2012 werden de methoden van scheppen en vasthouden van bewustzijn, faciliteren van identificatie en behandeling, en monitoring en analyse ontwikkeld. In het 2e BIBHEP project 2012-2014 zijn deze instrumenten regionaal ingezet en getoetst op haalbaarheid en robuustheid; subsidieaanvragen zijn ingediend. In juli 2014 is het nationaal BIBHEP programma 2014-17 van start gegaan.

BIBHEP stelt zich ten doel zorgverleners en beleidsmakers bewust te maken van deze hepatitis problematiek, en identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C te faciliteren.

+Doelen van het BIBHEP programma

  • Sterftecijfers van 2016 door hepatitis in 2016 is gedaald:
  • Hepatitis Taskforce: een hepatitis-specialist in elk ziekenhuis en elke GGD in NL
  • Nationale Hepatitis Dagen: jaarlijks voor beroepsgroepen en patiënten
  • Nationale Hepatitis Plan: met steun van beroepsgroepen en patiëntenverenigingen
    Hepatitis-website: hepatitis.nl: centrale toegang naar informatie over hepatitis voor zorgprofessionals, patiënten en geïnteresseerden
  • Hepatitis-app: hulpinstrument voor de zorgprofessional voor Identificatie en Behandeling
  • Hepatitis zorgpad: een wandelroute in het zorgveld hepatitis voor diagnostiek en behandeling vanuit patiëntenperspectief
  • Rapport hepatitis: Meten is Weten 2000-15: bundeling van data over sterfte,identificatie en behandeling hepatitis in Nederland, inclusief trendanalyses

+Wie is BIBHEP?

BIBHEP wordt uitgevoerd door
• Een consortium van LiverDoc, de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en Erasmus MC – MGZ, in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en het Trimbos Instituut, met steun van VWS, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland, en ZonMW (deze laatste steun is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Gilead en BMS).