BIBHEP Nieuwsbrief | Juli 2014

Op initiatief van BIBHEP komen er Nationale Hepatitis Dagen, één voor de beroepsgroep en één voor patiënten.De Nationale Hepatitis Dag voor de beroepsgroep vindt dit jaar plaats op 16 september en wordt gecoördineerd door Virology Education. BIBHEP nodigt artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers van harte uit om deze Nationale Hepatitis Dag bij te wonen welke dit jaar plaatsvindt in de beurs van Berlage te Amsterdam.