Wat is LiverDoc?

LiverDoc brengt academische kennis ‘op maat van de patiënt’ naar de praktijk in de eerste- en tweedelijn. LiverDoc biedt arts en patiënt online beslisondersteunende informatie over leverziekten. Deze ondersteuning wordt nu geleverd in het kader van het nationale  project Bewustzijn, Identificatie en Behandeling van chronische Hepatitis B en C (BIBHep).

LiverDoc Instrumenten

Om artsen en patiënten te helpen prognose en behandeling van leverziekten optimaal in de drukke praktijk van alledag uit te voeren, is een palet aan online kennis- en beslisondersteunende instrumenten ontwikkeld.

LiverDoc Programma

Om ‘onnodige’ sterfte aan  leverziekten in Nederland aan te pakken  zijn nationale programma’s nodig, die academische kennis naar de praktijk van alledag brengen en duidelijk de te behalen gezondheidswinst duidelijk aantonen, zoals het door  LiverDoc opgezette nationale programma Bewustwording, Identificatie en Behandeling van chronische virale Hepatitis (BIBHep).