Wat is LiverDoc?

LiverDoc biedt arts en patiënt online beslisondersteunende informatie over leverziekten. Deze ondersteuning is gebaseerd op feitelijke data en wordt nu nog alleen geleverd voor het domein hepatitis B en C.

LiverDoc Apps

Om patiënten met leverziekten en artsen te helpen bij het kiezen van een behandeling, die optimaal past bij patiënt en arts, wordt een Liver Therapy Selector app ontwikkeld. De eerste component, HCV Therapy Selector, is nu beschikbaar! Via de app krijgt de arts binnen 1 minuut voor > 100 patiëntprofielen informatie over de kans van genezing van alle geregistreerde therapieën, en daarnaast informatie over bijwerkingen, kosten en vergoeding.

LiverDoc Programma

Om ‘onnodige’ sterfte aan leverziekten in Nederland aan te pakken zijn nationale programma’s nodig, die academische kennis naar de praktijk van alledag brengen en de te behalen gezondheidswinst duidelijk aantonen. LiverDoc heeft van 2011-2017 het nationale programma Bewustwording, Identificatie en Behandeling van chronische virale Hepatitis (BIBHep) gecoördineerd. Bij de afsluiting hiervan op de Nationale Hepatitis Dag 2017 werd de noodklok geluid (zie video en begeleidende tekst).