Wat is LiverDoc?

LiverDoc brengt academische kennis ‘op maat van de patiënt’ naar de praktijk in de eerste- en tweedelijn. LiverDoc biedt arts en patiënt online beslisondersteunende informatie over leverziekten. Deze ondersteuning wordt nu nog alleen geleverd voor het domein Hepatitis B en C.

LiverDoc Apps

Om artsen (en patiënten) te helpen behandeling van leverziekten optimaal in de drukke praktijk van alledag uit te voeren, wordt een palet van apps ontwikkeld. De DocTop app is een maandelijkse selectie van klinische relevante literatuur, voorzien van een klasseindeling en commentaar. De Therapy Selector geeft binnen 1 minuut voor > 100 patiëntprofielen informatie over de kans van genezing van alle geregistreerde therapieën, en daarnaast informatie over bijwerkingen, kosten en vergoeding.

LiverDoc Programma

Om ‘onnodige’ sterfte aan leverziekten in Nederland aan te pakken zijn nationale programma’s nodig, die academische kennis naar de praktijk van alledag brengen en de te behalen gezondheidswinst duidelijk aantonen. LiverDoc heeft van 2011-2017 het nationale programma Bewustwording, Identificatie en Behandeling van chronische virale Hepatitis (BIBHep) gecoördineerd. Bij de afsluiting hiervan op de Nationale Hepatitis Dag 2017 werd de noodklok geluid (zie video en begeleidende tekst).